Projekt publikacji Modeks

Wojtek Mazan

Projekt książki fotograficznej Wojtka Mazana ModeksPublikacja trafiła do finału konkursu Fotograficzna Publikacja Roku 2019.

Modeks, czyli dokumentalny projekt fotograficzny Wojtka Mazana, skupia się na szwalni z Ostrowca Świętokrzyskiego, niegdysiejszego„zagłębia koszulowego”. Wspomagając się opowieściami dawnych pracowników spółdzielni pracy Modeks, Mazan rekonstruuje historię zakładu koszulowego, która odzwierciedla szersze procesy, jakie zachodziły w światowej gospodarce w ostatnich kilkudziesięciu latach. Zadaje pytania o społeczne koszty tych zmian i wartość pracy we współczesnym świecie.
Autor fotografii: Wojtek Mazan
Autorzy tekstów: Wojtek Mazan, Karol Sienkiewicz
Projekt publikacji: Fundacja Paper Beats Rock – Ewa Behrens, Katarzyna Ewa Legendź, Katarzyna Zolich (w ramach warsztatów„8hbooks”, BWA Ostrowiec, maj 2016)
Edytor wydania / projekt graficzny: Katarzyna Ewa Legendź
Wydawca: Biuro Wystaw Artystycznych
Nakład: 100 egz.
Środki: 80 stron, Olin Smooth Cream,
Okładka: Żółty karton barwiony w masie, Pantone 485 U
ISBN: 978-83-88318-76-4